Home

Het BEDIP-N projectAffiche

Het is een academische multicentrische studie rond screening naar diabetes vroeg in de zwangerschap en zwangerschapsdiabetes met de deelname van 7 centra: UZ Leuven, UZA, Imelda Bonheiden, OLV-Aalst-campus Aalst, OLV-Aalst-campus Asse, Kliniek Sint-Jan Brugge en Kliniek Sint-Jan Brussel. Het BEDIP-N project wordt gecoördineerd door UZ Leuven (hoofdonderzoeker is  Dr. Katrien Benhalima). De hoofdsponsor van dit project is de Nationale Loterij.

Waar gaat de BEDIP-N studie over?

De BEDIP-N studie bestudeert een nieuwe manier om diabetes tijdens de zwangerschap op te sporen.

groepsfoto 71_resize

Jaarlijks worden in België bijna 135 000 vrouwen zwanger. Vijf tot tien percent van hen krijgt tijdens de zwangerschap te maken met een te hoge bloedsuiker. Het is erg belangrijk om dit op tijd vast te stellen en te behandelen. Hoge bloedsuikers verhogen immers het risico op verwikkelingen voor moeder en kind, zowel tijdens als na de zwangerschap. Daarom raadt men bij elke zwangere vrouw een opsporingstest aan. Hierbij wordt de bloedsuiker gemeten na het drinken van een suikeroplossing. Er is echter veel discussie over hoe deze test best geïnterpreteerd wordt, en welke afkappunten gehanteerd moeten worden.

In de BEDIP-N studie worden zowel een niet gekende vooraf bestaande diabetes vroeg in de zwangerschap als een nieuw ontstane zwangerschapsdiabetes opgespoord. Hierbij worden nieuwe afkappunten geëvalueerd. Er worden gegevens verzameld over de opvolging voor de bevalling, de bevalling zelf en de gezondheid van de baby. Bij een verhoogde bloedsuiker worden ook gegevens verzameld over de opvolging en behandeling hiervan, en over de evolutie van de suikerwaarden na de bevalling. De behandeling en opvolging tijdens de zwangerschap verschillen verder niet van de normale aanpak bij een zwangerschap.

Partners van dit project:

sintjan
AZ SINT JAN LOGO QU

Sponsors van dit project:  

BI_LOGO_CMYB