Kalender

Geplande presentaties:

 • 09-09-2017: Orale presentatie op het DPSG congres te Denemarken: Het ‘Zoet Zwanger’ project om screening voor glucose intolerantie na zwangerschapsdiabetes te stimuleren op de lange termijn.  (K Benhalima)
 • 12-09-2017: Poster presentatie op het EASD congres te Lissabon:  Het ‘Zoet Zwanger’ project om screening voor glucose intolerantie na zwangerschapsdiabetes te stimuleren op de lange termijn.  (K Benhalima)
 • 10-11-2017: Orale presentatie op het congres van het ‘World Obesity Federation’ in Leuven: De beste screeningsstrategieën voor zwangerschapsdiabetes. (K Benhalima)
 • 8/10-03-2018: Orale presentatie op het EBCOG congres te Parijs: Screening voor zwangerschapsdiabetes: de Europese expertise. (K Benhalima)

Gehouden presentaties:

 • 21-09-2013: Meeting van de Vlaamse Diabetes Vereniging te UZ Brussel voor Endocrinologen (door K Benhalima).
 • 15-11-2013: Meeting van de ‘Belgian Society for Reproductive Medicine’ in Genk voor verloskundigen van heel België. (door K Benhalima).
 • 18-11-2013: NVKVV Meeting in Gent rond zwangerschapsdiabetes voor diabeteseducatoren, diëtisten en vroedvrouwen van heel Vlaanderen. (door K Benhalima).
 • 16-01-2014: Presentatie rond de BEDIP-studie voor de dienst endocrinologie van UZ Leuven (artsen, verpleging en diëtisten). (door K Benhalima).
 • 19-02-2014: Presentatie rond de BEDIP-studie voor de dienst verloskunde van UZ Leuven (gynaecologen en vroedvrouwen). (door K Benhalima).
 • 20-02-2014: Presentatie rond zwangerschapsdiabetes en de BEDIP-studie voor een groep van internationale diabetes specialisten die te gast zijn in UZ Leuven. (door K Benhalima).
 • 21-02-2014: Presentatie rond zwangerschapsdiabetes in UZ Leuven voor patiënten die lid zijn van de Diabetes Liga van de regio Leuven. (door K Benhalima).
 • 22-03-2014: Presentatie rond zwangerschapsdiabetes op het grote symposium te Gent rond zwangerschapsdiabetes georganiseerd door de Diabetes Liga (voor endocrinologen, gynaecologen, huisartsen, diëtisten, vroedvrouwen en diabeteseducatoren). (door K Benhalima).
 • 08-05-2014: Presentatie rond een voorstel tot uniforme opsporing voor zwangerschapsdiabetes in Europa op het congres van de Europese gynaecologen (EBCOG) in Glasgow. (door K Benhalima).
 • 06-06-2014: Presentatie rond zwangerschapsdiabetes op de ‘internistendagen’ in UZ Leuven (voor diverse arts-specialisten) (door K Benhalima).
 • 01-08-2014: Overzicht van de BEDIP-N studie voor assistenten van gynaecologie en verloskunde in UZ Leuven. (door K Benhalima).
 • 9-9-2014: Presentatie rond screening van zwangerschapsdiabetes voor de lok van gynaecologen in Duffel. (door K Benhalima).
 • 11-9-2014: Presentatie rond de BEDIP-N studie op de ‘doctoral school van public health’ in UZ Leuven. (door K Benhalima).
 • 18-09-2014: Poster presentatie op het EASD te Wenen: Glucose intolerantie na een recente voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes. (door K Benhalima).
 • 04-10-2014: Poster presentatie op de DPSG meeting in Budapest. Glucose intolerantie vroeg postpartum bij vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes. (door K Benhalima).
 • 04-10-2014: Symposium Ethiek en Economie in St Jan Brussel: Voeding en voortplanting voor huisartsen, vroedvrouwen en eerste lijnsgezondheidswerkers. (door K De Clippel).
 • 04-10-2014: Poster presentatie op de DPSG meeting in Boedapest. Een voorstel voor het gebruik van uniforme diagnostische criteria voor zwangerschapsdiabetes in Europa. (door K Benhalima).
 • 05-10-2014: Voorstelling van de BEDIP-N studie op de open bedrijven dag te OLV Aalst.
 • 09-10-2014: Symposium: Diabetes innovatie in praktisch perspectief te Amersfoort. Workshop rond Zwangerschapsdiabetes (door P Van Crombrugge).
 • 14-10-2014: de BEDIP studie werd toegelicht op een coachingvergadering over zwangerschapsdiabetes (voor de diabeteseducatoren eerste lijn  (LMN Aalst, Amalod, GKL). Dit is de brede streek rond Aalst, Hoppelans, Opwijk, Affligem, Denderland, Asse, Zenneland, Lede.
 • 15-11-2014: Presentatie rond zwangerschapsdiabetes en de BEDIP-N studie op een groot symposium voor huisartsen te Brussel. (door P Van Crombrugge).
 • 04-11-2014: Overzicht van de BEDIP-N studie en zwangerschapsdiabetes voor de dienst verloskunde van UZ Leuven (door K Benhalima).
 • 02-12-2014: Overzicht van de BEDIP-N studie en status van de recrutering voor alle deelnemende centra (door K Benhalima).
 • 09-12-2014: Les rond zwangerschapsdiabetes aan de KATHO hogeschool Kortrijk voor de cursus referentievroedvrouw in diabetes (door K Benhalima).
 • 12-12-2014: Overzicht van de BEDIP-N studie voor de dienst verloskunde en endocrinologie van St Jan Brugge. (door K Benhalima).
 • 10-01-2015: Opendeurdag in Bonheiden voor huisartsen met ook presentatie rond de BEDIP studie.
 • 13-1-2015: Overzicht van de BEDIP-N studie voor de afdeling verloskunde van St Jan Brussel. (door K Benhalima).
 •  14-3-2015: Ipodium in Imelda Bonheiden voor Huisartsen over BEDIP door Ann Debie, Dr. Maes en Dr. Vercammen.
 • 21-3-2015: Overzicht van zwangerschapsdiabetes voor de Wetenschapsdag te UZ Leuven voor diabetespatiënten (door K Benhalima).
 • 9-04-2015: Overzicht van zwangerschapsdiabetes voor internisten van UZ Gent, St Niklaas, Ronse en Oostende (door K Benhalima).
 • 23-04-2015: Het risico op diabetes en het metabool syndroom bij vrouwen met een recente voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes voor de Vlaamse/Nederlandse Doelen’ conferentie in Rotterdam. (door K Benhalima).
 • 24-06-2015: Overzicht van diabetes in de zwangerschap en zwangerschapsdiabetes voor de endocrinologen van Turnhout en regio Kempen (door K Benhalima).
 • 21-08-2015: Overzicht van de BEDIP-N studie voor de pas gestarte assistenten van Gynaecologie in UZ Leuven (door K Benhalima).
 • 09-2015: Poster presentatie op EASD Stockholm over de verschillen in zwangerschapsverwikkelingen en kenmerken tussen dieet –en insuline behandelde vrouwen met zwangerschapsdiabetes (door K Robyns).
 • 09-2015: Orale presentatie op EASD Stockholm over de kenmerken en risicofactoren voor macrosome pasgeborenen in een grote cohorte met type 1 diabetes (door A Morrens).
 • 02-10-2015: Poster presentatie op DPSG Malaga over de verschillen in zwangerschapsverwikkelingen en kenmerken tussen dieet –en insuline behandelde vrouwen met zwangerschapsdiabetes (door K Benhalima).
 • 02-10-2015: Poster presentatie op DPSG Malaga over de kenmerken en risicofactoren voor macrosome pasgeborenen in een grote cohorte met type 1 diabetes (door K Benhalima).
 • 03-10-2015: Infobeurs voor zwangeren en pas bevallen mama’s in Sint-Jan Brussel.
 • 04-10-2015: Open bedrijvendag UZ Leuven met stand over zwangerschapsdiabetes en de BEDIP-studie.
 • 13-10-2015: Overzicht zwangerschapsdiabetes en diabetes in de zwangerschap voor assistenten endocrinologie te UZ Leuven.
 • 20-10-2015: Overzicht en stand van zaken van de BEDIP-N studie  voor alle deelnemende centra aan de studie in UZ Leuven.
 • 22-10-2015: Presentatie rond zwangerschapsdiabetes en de BEDIP-studie voor vroedvrouwen voor VLOV te Blankenberge door Dr. De Clippel en Dr. Mekahli.
 • 10-11-2015: Overzicht van zwangerschapsdiabetes en de BEDIP-N studie voor de afdeling verloskunde van UZ Leuven (door K Benhalima).
 • 13-11-2015: Overzicht van de BEDIP-N studie voor het personeel van de firma Astrazeneca in Brussel.
 • 08-12-2015: Overzicht van zwangerschapsdiabetes voor de postgraduaat cursus van referentie vroedvrouw in diabetes te Kortrijk.
 • 12-12-2015: Overzicht van zwangerschapsdiabetes voor de Wetenschapsdag te UZ Leuven voor diabetes patiënten (door K Benhalima).
 • 16-12-2015: Meeting van de Diabetes Liga voor endocrinologen: Laatste stand van zaken rond zwangerschapsdiabetes en de BEDIP-N studie (door K Benhalima).
 • 22-01-2016: Overzicht van diabetes in de zwangerschap voor de diabeteseducator cursus van de Thomas More Hogeschool in Lier.
 • 4-2-2016: Overzicht van zwangerschapsdiabetes en de  BEDIP-N voor internationale endocrinologen in UZ Leuven (door K Benhalima).
 • 23-4-2016: Wetenschapsdag voor diabetespatiënten van Leuven: zwangerschapsdiabetes en type 1 diabetes in de zwangerschap (door K Benhalima).
 • 10-5-2016: Overzicht rond zwangerschapsdiabetes voor endocrinologen van de regio Antwerpen en Leuven (door K Benhalima).
 • 27-5-2016: Overzicht van zwangerschapsdiabetes voor diëtisten op een groot Vlaams symposium te Antwerpen (door K Benhalima).
 • 29-9-2016: De focus van de ‘Diabetes Pregnancy Study Group’ te Dublin (door K Benhalima).
 • 14-10-2016: Het beleid van type 1 diabetes in de Zwangerschap voor de ‘Belgian Endocrine Society’ (door K Benhalima).
 • 15-10-2016: Glucose intolerance after a recent history of GDM based on the IADPSG criteria. Poster at BES.
 • 18-10-2016: Roche symposium: Workshops on gestational diabetes for diabetes nurses, dieticians and endocrinologists.
 • 26-10-2016: Overzicht van de BEDIP-N studie voor de deelnemende centra.
 • 8-11-2016: Overzicht van zwangerschapsdiabetes en de BEDIP-N studie voor het departement verloskunde te UZ Leuven.
 • 9-11-2016: Overzicht van zwangerschapsdiabetes voor het Werelddiabetesdag Symposium in Brussel.
 • 19-11-2016: Workshop on type 2 diabetes for fellows of internal medicine at the ‘fellow day’ at UZ Leuven.
 • 24-11-2016: Oral presentation at the KSL meeting in Barcelona on the risk for glucose intolerance postpartum in women with GDM based on the IADPSG criteria.
 • 6-12-2016: Overzicht van zwangerschapsdiabetes en de BEDIP-N studie voor het postgraduaat diabetes bij vroedvrouwen te Kortrijk.
 • 15-12-2016: Overzicht van zwangerschapsdiabetes en de BEDIP-N studie voor de masteropleiding van vroedvrouwen en verpleegkundigen aan de Universiteit van Antwerpen.
 • 5-1-2017: Overzicht van zwangerschapsdiabetes voor het departement endocrinolgie van UZ Leuven.
 • 13-1-2017: Overzicht van zwangerschaspdiabetes en diabetes tijdens de zwangerschap voor de opleiding diabetes educator in de Thomas More Hogeschool in Lier.
 • 8-5-2017: Screening and diagnosis of gestational diabetes for GP’s and clinical biologists of the region Houthalen.